Vi har haft besøg på 0. årgang. Rip, Rap og Rup eller Kylle, Pylle og Rap. Nu ved 0. klasse meget om, hvordan livet er som kylling.